กก

Crystalyte Electric Winch

For

Custom Made AvailableCustom made electric winch available : Motor with 24V,36V,48V and 72V
Eectric Winch's speed / RPM custom made.
Disc side covers dimension : Custom made available.

 

W406 Specs: 

 

Descripton U I P1 M N P2 Eff
(V) (A) (W) (N.m) (rpm) (W) (%)
No_Load 48.19 0.737 35.54 0.01 363.8 0.38 1.0
Max_Eff 47.87 8.403 402.3 10.09 316.6 334.4 83.1
Pout_Max 47.03 25.24 1187 33.07 231.8 802.5 67.6
Eff_Max 47.10 25.06 1180 50.98 34.5 184.1 15.5
End 47.10 25.06 1180 50.98 34.5 184.1 15.5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W100 Specs.

Descripton U I P1 M N P2 Eff Time
(V) (A) (W) (N.m) (rpm) (W) (%) S
NO_Load 72.12 3.896 281.0 0.8 776.2 62.41 22.2 0.000
Torque_Max 71.40 87.84 6272 129.9 100.7 1370 21.8 118.0
Pout_max 71.30 94.33 6725 84.5 571.6 5055 75.2 91.00
Eff_Max 72.11 35.95 2592 31.8 693.7 2307 89.0 55.00

 

Dropout :

All Axle dropout : 100mm * Custom - made available

Motor WTC100  Weight : 11kg

* More update information will post.....

กก